Kinderen

De begeleiding wordt aangepast aan de hulpvraag, persoonlijkheid en ontwikkelingsfase van het kind.

Wanneer een dierbare komt te overlijden, heeft dat een grote impact op een kind. Ik werk vanuit de belevingswereld van het kind. Het is belangrijk een kind weer in zijn/haar kracht te zetten en dat het kind leert omgaan met de nieuwe situatie. Met behulp van creatieve middelen, zoals tekenen, knutselen, schrijven, spellen of buitenactiviteiten is het voor een kind gemakkelijker zich te uiten. De intentie is het kind te leren omgaan met het verlies en daarbij te ondersteunen zodat hij/zij zelf de draad weer op kan pakken en het verdriet hanteerbaar wordt.