Gezinsbegeleiding

Afhankelijk van de wensen en behoeften wordt de begeleiding ingevuld. Ik maak onder andere gebruik van het spel "alle sterren van de hemel". Dit spel kan worden gebruikt als hulpmiddel voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen die een dierbare hebben verloren door overlijden. Het doel van het spel is met elkaar contact te maken over het verlies met als doel dat de communicatie binnen het gezin wordt gestimuleerd, zodat inzicht wordt verkregen in de wijze waarop ieder voor zich het verlies ervaart en beleeft.