-- Psychosociale begeleiding --

Ik bied individuele (ambulante) begeleiding aan volwassenen met psychische problemen vanuit de WMO/PGB. De hulpvraag van de cliënt is leidend en maatwerk staat bij mij centraal. Ik vind het belangrijk een goede vertrouwensband met een cliënt op te bouwen zodat van daaruit een goede samenwerking kan ontstaan. De begeleiding kan betrekking hebben op verschillende levensgebieden: financiën, dagbesteding, sociale relaties, geestelijke gezondheid, lichamelijke gezondheid, huisvesting. Ik ga uit van kwaliteiten en mogelijkheden en wil een cliënt vanuit positieve ervaringen laten groeien naar meer zelfredzaamheid en participatie in de maatschappij.