Kinderen

De begeleiding wordt aangepast aan de hulpvraag, persoonlijkheid en ontwikkelingsfase van het kind.

De impact van een scheiding kan bij kinderen met zich brengen dat zij vastlopen. Voor kinderen kan het moeilijk zijn de nieuwe situatie te aanvaarden en hun gevoelens te uiten. Dit uit zich dan vaak in gedrag, zoals boosheid, angst, schuldgevoel, opstandigheid. Daaronder ligt (groot) verdriet. Het komt voor dat een en ander zich uit in lichamelijke klachten. Het is belangrijk een kind weer in zijn/haar kracht te zetten en dat het kind leert omgaan met de nieuwe situatie. Met behulp van creatieve middelen, zoals tekenen, knutselen, schrijven, spellen of buitenactiviteiten is het voor een kind gemakkelijker zich te uiten.