Lezingen & Trainingen

Bedrijven
Over het algemeen bestaat binnen bedrijven weinig aandacht voor rouwende medewerkers. Dat kan leiden tot langdurige uitval hetgeen enerzijds voor de rouwende niet goed is en anderzijds is dat voor de werkgever niet goed. Werknemers die langdurig uitvallen is vanuit economisch perspectief niet wenselijk. Het is in beider belang dat een prettige werkrelatie in stand kan blijven. Vandaar dat van belang is dat op verschillende momenten aandacht wordt gegeven aan de rouwende. De wijze waarop is sterk persoonsafhankelijk. Zo zou bijvoorbeeld een rouwprotocol een bijdrage kunnen leveren aan goed werkgeverschap. Door middel van een op maat gemaakte workshop kan ik uw bedrijf informatie verstrekken over rouw en verlies en wat dat voor de rouwende en het bedrijf kan betekenen. Tevens kan ik u een handreiking bieden van hoe en op welke wijze het wenselijk kan zijn met de rouwende om te gaan.

Lezingen & Trainingen
Ik geef lezingen en workshops op het gebied van rouw en verlies waarbij enerzijds wordt ingegaan op de theoretische achtergrond van rouw en verlies (wetenschappelijk bezien), anderzijds door middel van praktijkvoorbeelden duidelijk gemaakt wordt hoe een en ander wordt ervaren en beleefd. De inhoud kan in overleg en naar wens worden ingevuld.

Voorbeelden van reeds gegeven lezingen en trainingen:
- algemene lezingen over rouw bij overlijden;
- algemene lezingen over rouw bij overlijden met de nadruk op rouw na overlijden kind;
- lezing c.q. training rouw op de werkvloer;
- training werken met poppetjestaal bij verliessituaties;
- training rouw en loyaliteiten rondom echtscheiding (t.b.v. familiemediators).