-- Psychosociale begeleiding --

Ik bied individuele (ambulante) begeleiding aan volwassenen met psychische problemen vanuit de WMO/PGB. De hulpvraag van de cliënt is leidend en maatwerk staat bij mij centraal. Ik vind het belangrijk een goede vertrouwensband met een cliënt op te bouwen zodat van daaruit een goede samenwerking kan ontstaan. De begeleiding kan betrekking hebben op verschillende levensgebieden: financiën, dagbesteding, sociale relaties, geestelijke gezondheid, lichamelijke gezondheid, huisvesting. Ik ga uit van kwaliteiten en mogelijkheden en wil een cliënt vanuit positieve ervaringen laten groeien naar meer zelfredzaamheid en participatie in de maatschappij.


-- rouw- en verliesbegeleiding --

Wanneer een dierbare sterft, sterft er ook iets in de nabestaande, en verliest men een stuk van zichzelf. Door het overlijden van een dierbare kun je uit balans raken; niets is meer vanzelfsprekend en niets is meer wat het was. Je kunt overvallen worden door allerlei emoties en gevoelens. Het is moeilijk daarmee om te gaan. Wanneer je een dierbare verliest ben je intens verdrietig. Rouwen is heel hard werken en enorm vermoeiend.

Ik kan tot steun zijn. Ik kan je een luisterend oor bieden en hulp bij het duiden van emoties en gevoelens en bij het zoeken naar een manier hoe om te gaan met het verlies. Om zo op weg te gaan naar een leven waarin de overledene een plaats krijgt en waarin verdriet en rouw hanteerbaar wordt.

Ook voor begeleiding naar aanleiding van andere verliessituaties, zoals echtscheiding, verlies van gezondheid etc., kunt u bij me terecht. Meer informatie treft u aan op deze website.